Broeikaseffect

Spreekbeurt: Broeikaseffect

Inhoud:
- 1 Wat is en doet het broeikaseffect?
Menselijk broeikaseffect en natuurlijk broeikaseffect, co2 uitstoot, atmosfeer, ontbossing, vervuilers, fossiele brandstoffen, energieverbruik, 
- 2 Stijgende zeespiegel?
Smeltende poolkappen, landen onder de zeespiegel, eilanden, erosie aan kust, 
- 3 De ozonlaag. 
Gat in de ozonlaag, ozon, wat is er tegen te doen, Zuidpool.
- 4 Wat is de reden van het versterkende broeikaseffect?
Verkeer, ontbossing, co2 uitstoot, fossiele brandstoffen, rijstvelden, 
- 5 Hoe is het broeikaseffect op andere planeten?
Gassen op planeten, Temperatuurverschillen, Venus, Aarde, Mercurius, Pluto, Neptunus

1 Wat is en doet het broeikaseffect?
Het broeikaseffect is een effect dat er altijd op aarde al is geweest, het zorgt ervoor dat de aarde zijn warmte vasthoudt en niet meteen weerkaatst, dit gebeurt door middel van broeikasgassen in de atmosfeer die de warmte vasthouden. De bekendste broeikasgassen zijn: waterdamp, koolstofdioxide, methaan en stikstofdioxide.
Het broeikaseffect bevindt zich in de atmosfeer, de atmosfeer van de aarde is een soort glas van een broeikas, de atmosfeer wordt ook wel de dampkring genoemd.
De atmosfeer houdt de aarde 33 graden warmer dan zonder atmosfeer. De aarde is nu gemiddeld 15 graden, zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur -18 graden zijn, zonder de atmosfeer van de aarde zou er geen leven mogelijk zijn op aarde.
Je hebt ook nog soorten in het broeikaseffect, je hebt het natuurlijk broeikaseffect en het menselijk broeikaseffect. 
Het natuurlijk broeikaseffect is heel handig en nodig voor de aarde want het houdt de warmte vast en zorgt ervoor dat er leven op aarde mogelijk is, 
Het menselijk broeikaseffect ontstaat als het natuurlijk evenwicht verstoord wordt. Er komen te veel broeikasgassen in de lucht, en die gassen breken de ozonlaag af, door het afbreken van de ozonlaag bereikt meer schadelijke straling de aarde. Ook houden de broeikasgassen de warmte op aarde vast, hierdoor stijgt de temperatuur op aarde, in de laatste honderd jaar is de temperatuur ongeveer 0.6 graden warmer geworden, wetenschappers denken dat als we zo doorgaan met het uitstoten van CO2(menselijk broeikasgas) het in de komende eeuwen, per 50 jaar 1 graad warmer zal worden.
Het versterkende broeikaseffect komt door vele dingen, bijv. door de industrie, ontbossing, het verkeer, gebruik van fossiele brandstoffen, en het energiegebruik, maar daarover later meer.

2 Stijgende zeespiegel.
De stijgende temperatuur op aarde zorgt ook voor het stijgen van de zeespiegel, bijvoorbeeld doordat de poolkappen smelten. Als water opwarmt zet het uit, en wordt dus ook de ruimte dat het gebruikt groter, zo stijgt de zeespiegel en zorgt voor overstromingen, vooral in de tropische gebieden komen overstromingen voor. IJs dat smelt neemt ongeveer 10% meer ruimte in, hoe warmer het water, des te meer ruimte het gebruikt.
In de toekomst kan de stijging van de zeespiegel rampzalige gevolgen hebben. als je in laaggelegen kustgebieden woont, kan een stijging van 30 cm al catastrofaal zijn, in Egypte, Bangladesh en de Malediven zou dit snel kunnen gebeuren. Er wordt zelfs verwacht dat 36 kleine eilandstaatjes die net boven zee uitsteken over 50 jaar onder water zijn verdwenen. 
In het zuidoosten van Azië is er ook een probleem daar wordt veel voedsel verbouwd op laaggelegen gebieden die mogelijk in het water zal verdwijnen als het water gaat stijgen.
Door de stijgende zeespiegel worden ook stukken kust weggehaald, a ls het water stijgt slaat het ook tegen de kust aan, dan verdwijnt er steeds een stukje van de kust in zee, zo brokkelt de kustlijn af, dat heet erosie.
3 De ozonlaag.
De ozonlaag is een laag in de stratosfeer, het zit op een hoogte tussen de 15 en de 45 km, de ozonlaag bevat het gas ozon (formule=O3). 
Deze laag neemt een deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op, die schadelijk is voor mens, dier en plant. Als je aan UV-straling blootgesteld wordt kan dat huidkanker veroorzaken.
Maar de ozonlaag wordt steeds dunner, de laag wordt door cfk’s afgebroken, cfk´s zijn kunstmatige gassen als koolstof, chloor en fluor, Cfk´s worden ook wel drijfgassen genoemd, drijfgassen zitten in spuitbussen om de inhoud onder druk te zetten.

Een gat in de ozonlaag ontstaat als er veel minder ozon in de atmosfeer zit dan gewoonlijk, boven de Zuidpool zit soms een gat in de ozonlaag, in het voorjaar verdwijnt sinds 1980 elk jaar de helft van het ozon boven dat gebied. Maar waarom daar? Het is eigenlijk raar want daar heb je niet veel uitstoot van schadelijke gassen, maar hier gaat het om iets anders. De ozonlaag kan ook worden afgebroken door extreem koude temperaturen, en door het zonlicht, als het in de stratosfeer onder de -80 graden is wordt de ozonlaag ook afgebroken, en met het zonlicht erbij gaat het nog sneller.
Sinds 1980 komt dat gat in de ozonlaag boven de Zuidpool jaarlijks voor, het gat ontstaat in het voorjaar en blijft een paar maanden en gaat dan weer weg.
De ozonlaag wordt ook op andere plekken dunner, boven Nederland en België neemt deze ook steeds verder af, maar nog lang niet zoveel dat er een gat in de ozonlaag boven ons zal komen.

4 Wat is de reden van het versterkende broeikaseffect?
Hoe komt het dat het broeikaseffect versterkt en het op aarde steeds warmer wordt? Een oorzaak is daarvoor niet te noemen dit zijn allemaal punten die met elkaar samenhangen en de opwarming veroorzaakt.
Het verkeer speelt hier een grote rol in omdat de auto’s brandstof nodig hebben. Als die brandstoffen worden verbrandt in de motor, daar komt er co2 vrij, omdat de aarde steeds voller wordt moeten er ook steeds meer voorzieningen komen en gebouwd kunnen worden, hierdoor ontstaat er nog meer co2 uitstoot. Bijvoorbeeld de industrie, het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas, versterken het broeikaseffect. 
De ontbossing op de aarde speelt ook een grote rol, het heeft zelfs een driedelig effect omdat:
- Bomen nemen overbodige hoeveelheden co2 op en dit kan niet meer opgenomen worden als de bomen gekapt zijn, - Door het kappen van de bomen kunnen de bomen ook geen zuurstof meer produceren. - Bij het verbranden van het hout van de bomen komt co2 vrij.
Ook de rijstvelden in Azië zijn een probleem, er komt methaangas bij het verbouwen van rijst vrij, methaangas komt ook vrij bij rottend afval en de spijsvertering van dieren. Doordat de populatie op aarde zich steeds verder uitbreid wordt er ook meer methaan geproduceerd, en methaan is nog wel een 30 keer zo sterk broeikasgas als co2! Maar dat is niet het grootste probleem, want de hoeveelheid methaan in de atmosfeer is heel klein in vergelijking met co2.
De ontwikkelingslanden spelen ook een rol in de co2 uitstoot. Die landen gaan namelijk grote stukken bos kappen, om er akkers van te maken, van de akkers kan dan de bevolking van voedsel worden voorzien en door die zelf verbouwde producten te exporteren naar het buitenland kunnen de ontwikkelingslanden de schulden die ze hebben aflossen, ze doen dit niet met methoden waarmee de uitstoot van co2 verminderd kan worden, dat komt omdat deze methodes te duur zijn.

Welke gebieden stoten het meeste CO2 uit?
Dat zijn vooral de VS, Europa en Rusland. China en Japan produceren redelijk weinig co2 als je het vergelijkt met andere grote machten.
Zo produceert de VS 1200 miljoen ton co2 per jaar, Europa en Rusland allebei 1100 miljoen ton, en China en Japan samen 600 miljoen ton.

5 Hoe is het broeikaseffect op andere planeten?
We gaan het broeikaseffect op Aarde vergelijken met het broeikaseffect op andere planeten, we nemen hiervoor Venus, Mercurius, Neptunus en Pluto. 
Al deze planeten hebben een atmosfeer, van de een is deze wat dikker dan die van de ander.
De atmosfeer van de aarde bestaat vooral uit Stikstof en zuurstof, door de atmosfeer van de aarde is de temperatuur zoals je eerder hebt gehoord gemiddeld 15 graden, zonder de atmosfeer zou deze 
-18 graden zijn.
De planeet Venus staat een plek dichterbij de zon dan de aarde, na Mercurius is Venus de dichtstbijzijnde planeet vanaf de zon, en Venus is in doorsnee iets kleiner als de aarde.
Venus heeft een sterk isolerende atmosfeer, deze zorgt er voor dat er een extreem broeikaseffect is. Ook is de oppervlakte van de planeet vanaf aarde niet te zien, dat komt door de dikke laag wolken die in de atmosfeer hangt, deze wolkenlaag bestaat bijna helemaal uit co2. De temperatuur op Venus is dan ook 500 graden! Dit is de warmste planeet uit ons zonnestelsel.
De planeet Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat, Mercurius is ook meteen de planeet die het kleinst is. Je zou zeggen dat het op Mercurius het warmst moet zijn, omdat zij het dichtst bij de zon staat, maar dat is niet zo, want:
De atmosfeer van Mercurius bestaat vooral uit natrium en helium, dat zijn wel broeikasgassen maar de hoeveelheid in de lucht is niet groot genoeg om de warmte vast te kunnen houden. Doordat Mercurius zijn warmte niet kan vasthouden zijn er grote temperatuursverschillen, als de planeet naar de zon gekeerd staat kan het wel 427 graden worden, en als de planeet uit de zon staat -173 graden, door die temperaturen is er geen leven mogelijk op Mercurius.
Neptunus is de verste planeet in ons zonnestelsel, de atmosfeer van Neptunus bestaat vooral uit methaan, helium en waterstof. De temperatuur op Neptunus is gemiddeld 220 graden onder nul, Neptunus heeft een vrij dikke atmosfeer, maar omdat de planeet zo ver van de zon staat en weinig warmte krijgt, kan de atmosfeer ook geen warmte vasthouden.
Pluto: Eigenlijk geen planeet meer maar een dwergplaneet, ik vond het toch leuk om hem erbij de doen omdat hij zo klein is en omdat hij zo ver van de zon staat. Pluto is de koudste van alle planeten, hij heeft ook een dunne atmosfeer, die atmosfeer bestaat vooral uit stikstof. De temperatuur op Pluto is gemiddeld -229 graden.
Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?