Brazilie

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

1. De geschiedenis van Brazilië 

2. Het landschap en klimaat van Brazilië 
- Het landschap 
- Het klimaat 

3. De hoofdstad en andere steden 
- Brasilia 
- Rio de Janeiro 
- São Paulo 

4. Het Amazonegebied van Brazilië 
- Amazonegebied
- De Amazone 
- Het regenwoud 

5. De bevolking van Brazilië 
- De Bevolking 
- De taal 

6. Waar leven de mensen van? 
- Eten & drinken 
- Landbouw en veeteelt 
- Toerisme 

7. Armoede en rijkdom in Brazilië 
- Waarom zijn er grote verschillen tussen armoede en rijkdom? 
- Gekleurde armoede 

8. De dierenwereld 
- Poema 
- Kapucijnaapjes 
- Zeekoeien 
- Karperzalmen 
- Andere dieren in Brazilië en omstreken 

9. De cultuur van Brazilië 
- Braziliaans carnaval 

10. Sloppenwijken in Brazilië 
- Weinig voorzieningen 
- Ziektes 
- Kinderarbeid 
- Niet naar school 
- Zwervertjes 
- Veel ellende 

11. Aids 
- Hoe word je besmet? 
Nawoord 
Bronvermelding 

Voorwoord
Ik maak een werkstuk over Brazilië. Ik maak hier een werkstuk over omdat ik van de opdrachten die we konden kiezen voor het vak aardrijkskunde, ik deze het meest interessant vond. Ook wil ik graag over Brazilië nog veel leren. Bijvoorbeeld over het Amazonegebied, en de cultuur. Ook wil ik wat over de bevolking leren. Hoe leven mensen in sloppenwijken daar eigenlijk? Of waarom er armoede is in Brazilië. Al deze dingen lijken me erg leuk om wat over te leren. 

1. De geschiedenis van Brazilië
De 15e eeuw is Brazilië ontdekt door de Portugees Pedro Alvares Cabral. Al ruim voor onze jaartelling waren Aziatische volkeren naar Brazilië getrokken. In de 16e eeuw begint men er met het verbouwen van graan en suikerriet. De indianen van Brazilië zijn niet geschikt voor het werk op deze plantages, en dus worden er miljoenen Afrikaanse slaver overgescheept. Om die reden is de bevolking van Brazilië een mengelmoes van allerlei rassen en culturen.
Vanaf de 19e eeuw komen ook Italianen, Spanjaarden, Japanners, Duitsers, Amerikanen, Russen en Polen naar het land. Zij worden in korte tijd Braziliaan en leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en cultuur. In 1960 wordt Brasilia de nieuwe hoofdstad van het land. In de 20e eeuw kent Brazilië dictators, militaire regeringen en financiële crises. 
De eerste sporen van menselijke bewoning zijn van 11.000 jaar geleden. Zowel in het binnen land als aan de kust woonde toen mensen. Deze Indiaanse bevolking woonden in kleine groepen en leefde van wat landbouw. Maar het was voornamelijk van de jacht, de visvangst en het verzamelen van eetbare zaken. Men schat dat er maximaal tussen de 2 en 5 miljoen indianen in Brazilië hebben geleefd. 
Toen de Europeanen kwamen woonden er vier stammenfamilies die wat betreft gewoontes, cultuur, regels en taal bij elkaar horen. In Minas Gerais woonde Nambikwara-stam. Langs de kust de Sambaquis-stam, op het eiland in de mondig van de Amazone woont de Marajoara-cultuur en stroomopwaarts in de Amazone bij Santarém een cultuur die overeenkomst vertoond met de grafheuvelbouwers op het eiland Marajó. 
Van de geschiedenis voor de komst van de Europeanen is verder weinig bekend door het volledig ontbreken van geschreven bronnen. 
Toen het 1500 was kwam de Nederlander Maurits van Nassau van de oost Indische compagnie in het noorden van Brazilië.
Hij hielp de Brazilianen met;
- Het bouwen van wegen.
- Het graven van kanalen zodat de wat armere mensen ook water hadden.
- De Brazilianen kende geen burgemeester dus Maurits van Nassau zorgde voor een burgemeester.
- Er was een heel slechte landbouw. Maurits groef kanalen met buizen. 
Bijna alle Brazilianen kennen hem. Zijn geboorte dag is 17 juni, dus elk jaar is het op die dag dan feest.

2. Het landschap en klimaat van Brazilië
Het landschap
Het landschap van Brazilië kan in 5 delen worden verdeeld. Dat zijn:
1. Het Amazonegebied.
2. Het Rio de laPlata-gebied.
3. De Guyana-hoogvlakte, ten noorden van het Amazonegebied.
4. De Braziliaanse hoogvlakte ten zuiden van het Amazonegebied.
5. Het kustgebied.

Het Amazonegebied in het noorden en het westen van het land is meer dan een derde van de totale oppervlakte van Brazilië. Het belangrijkste kenmerk van dit gebied is het tropische oerwoud, wat het grootste tropische regenwoud van de wereld is, en de Amazonerivier.
Het gebied van Rio de laPlata in het zuiden van Brazilië is anders en minder bebost dan het Amazonegebied. Dit deel ligt hoger en het klimaat is ook koeler.
De Guyana-hoogvlakte is bebost en het bestaat uit warme, rotsachtige woestijnen. De Braziliaanse hoogvlakte kent een vlak landschap, hier en daar onderbroken door bergketens.
Aan het oosten grenst Brazilië aan de Atlantische Oceaan. De kuststreek van Brazilië is een van de mooiste en langste kusten van de wereld. De kust is 7.367 kilometer lang.

Het klimaat
Brazilië heeft een tropisch klimaat. Dat komt omdat het net onder de evenaar ligt, al kan het klimaat van plaats tot plaats heel erg verschillend zijn.
In Sao Paulo is het bijvoorbeeld maximaal 28°C in de warmste maanden augustus, september en oktober.
Door dit milde klimaat kan er vaak en hard gewerkt worden op het platteland. In Rio de Janeiro is het, het hele jaar door heet en vochtig. Er is ook bijna niets te merken van de jaargetijden. De temperatuur is er zelfs zo hoog, dat volgens de Belgische wetten, de kinderen niet naar school hoefden vanwege de hitte. Het is in het grootste gedeelte van Brazilië bijna het hele jaar door mooi weer. 
Er is ook een woestijnachtig gedeelte in Brazilië waar cactussen, palmen en verplanten kunnen voorkomen. 
In het zuidelijkste puntje van het land kan het wel winter worden met temperaturen rond het vriespunt. Doordat het zo’n groot land is, kunnen er verschillende klimaten zijn binnen één land.

3. De hoofdstad en andere steden
Hieronder kun je een stukje lezen over de hoofdstad van Brazilië. Dat is Brasilia. Vroeger is Rio de Janeiro de hoofdstad geweest. Daar kun je ook wat over lezen.

Brasilia
Brasilia is de hoofdstad van Brazilië en is ontworpen en gebouwd binnen vier jaar tijd. Stedelijke planner Lucio Costa, architect Oscar Niemeyer en landschapsarchitect Burle Marx, maakten deze in het binnenland gelegen hoofdstad. Brasilia werd op 21 april 1960 uitgeroepen tot hoofdstad van Brazilië. Van boven bekeken heeft Brasilia de vorm van een vliegtuig, of dat van een pijl en boog.
Door zijn fantastische ontwerp en architectuur staat Brasilia onder de bescherming van UNESCO’s World Heritage. De architectuur moet populair zijn om het te kunnen
geloven. Gebouwen zoals Het Alvorada Paleis, de Metropolitan Kathedraal of het Nationale Congres zijn voorbeelden van een ongewoon, maar een mooi ontwerp.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro heeft en lange geschiedenis. Na een korte Franse periode, stichtten de Portugezen een handelspost in 1567 in Rio de Janeiro. In het begin groeide Rio de Janeiro heel langzaam totdat er goud werd gevonden in de binnenlanden van Brazilië. Van 1763 tot 1960 was Rio de Janeiro de hoofdstad van Brazilië, maar in 1960 werd Brasilia de nieuwe hoofdstad van Brazilië. Aan het eind van de 19e eeuw groeide, als het gevolg van de massale immigratie vanuit Europa en de grote stroom mensen, die van het platteland naar de stad verhuizen, het aantal inwoners van Rio de Janeiro heel erg snel. Rond deze tijd ontstonden er veel beroemde stadswijken. Zoals bijvoorbeeld Copacabana en Ipanema, maar ook de ‘favelas’, de beruchte krottenwijken. 
Het grootste deel van de schoonheid van Rio de Janeiro is te danken aan de plaats van de stad, een eindeloze baan langs de kust, met rotsachtige heuvels en prachtige stranden. Rio de Janeiro is met zijn 7 miljoen inwoners, één van de dichtst bevolkte steden ter wereld.
De inwoners van Rio de Janeiro worden ook wel Carioca’s genoemd, en zijn mensen van verschillende afkomsten. Carioca’s zijn zelfverzekerd, vriendelijk, houden van muziek, het nachtleven. En net zoals de meeste Brazilianen, houden ze van voetbal. 
Carioca’s gaan niet naar het strand om te zwemmen, maar om te kijken, en gezien te worden.

São Paulo
São Paulo is in Brazilië een miljoenenstad. Het is een van de grootste steden ter wereld. Hoeveel mensen er wonen is niet precies duidelijk. Wel weten ze dat het er ongeveer 17 tot 20 miljoen mensen zijn. São Paulo is ontstaan in 1554. Alleen was het tot 1870 een niets zeggend stadje. 
São Paulo is de behorende stad tot de economie en het culturele centrum van Brazilië. Uit de stad komt 40% van de industriële productie van Brazilië. São Paulo is de hoofdstad van de staat met de zelfde naam: São Paulo. 
Omdat de stad nog niet lang bestaat, is er sinds de jaren 70 de stad sterk gegroeid. Daarom zijn er weinig oude gebouwen die er nog staan. Veel van die oude gebouwen zijn afgebroken om plaats te maken voor moderne hoogbouw. In het centrum zijn de meeste gebouwen uit het einde van de 19e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw. In de 2e helft van de 20e eeuw is het zakencentrum verhuisd naar Avenida Paulista bij de wijk Jardins. 
São Paulo ligt net ten zuiden van de Steenbokskeerkring. Enkele noordelijke buitenwijken bevinden zich in de tropen.

4. Het Amazonegebied van Brazilië
Amazonegebied
Het Amazonegebied is bijna even groot als de Verenigde Staten. Het ligt voor het grootste gedeelte in Brazilië, maar het ligt ook in buurlanden. Er monden ook zijrivieren uit. Er zijn 17 zijrivieren langer dan 1500 kilometer. In Bolvia loopt de langste zijrivier. Dat is de Madeira, deze zijrivier is ruim 3300 kilometer lang. De Amazone is een rivier in Het Amazonegebied. Deze rivier mondt uit in de ‘zoetwater zee’. De zoetwater zee ligt in de Atlantische Oceaan. Het wordt de zoetwater zee genoemd omdat er elke seconde 10 miljard water de zee in wordt gepompt. Het water wordt dus heel brak, zo brak dat het bijna helemaal zoet is. De monding van de Amazone is 320 kilometer. Omdat de monding zo groot is, ligt er zelfs een eiland. Dat eiland is Marajó, ter grootte van Zwitserland. 
Het Amazone gebied bestaat uit twee delen, rivier en regenwoud. Het regenwoud is het grootste. Er liggen ook steden en havens in het Amazonegebied. De grootste stad en haven in het Amazonegebied is Manaus, er wonen ongeveer 1 miljoen mensen.

De Amazone
Onder de naam Marañon ontspringt de Amazone in Peru, aan de voet van de Andes. De Amazone is in Brazilië 3150 kilometer lang. Maar dat is slechts een deel ervan. Want de hele lengte van de rivier is ongeveer 7025 kilometer. Alleen de Nijl in Afrika is nog langer. Op zijn breedste is de Amazone 12 kilometer. De Amazonerivier is het grootste riviersysteem ter wereld, en heeft de grootste zoetwatervoorraad ter wereld. De mondig of te wel estuarium van de rivier is bij de stad Belém 300 kilometer breed en bestaat uit honderden eilanden en riviertjes.
Opmerkelijk is dat er geen enkele burg over de Amazone ligt.

Het regenwoud
Het Amazonegebied is het grootste regenwoud op de Aarde. Het heeft in totaal een oppervlakte van 7 miljoen vierkante kilometer. Het Amazonegebied is verspreid over 9 landen: Brazilië, het grootste gedeelte van het Amazonegebied, met maar liefst 63% van het hele Amazonegebied. Colombia en Peru hebben allebei 10% van het Amazonegebied. Ecuador en Frans-Guyana allebei 1,5%. Venezuela heeft 6% van het Amazonegebied. Bolvia heeft 6%, Guyana heeft 3% en Suriname heeft 2% van het Amazonegebied.

5. De bevolking van Brazilië
De Bevolking
Brazilië heeft ongeveer 186 miljoen inwoners. De bevolking groeit dan ook snel. Iedere 3 jaar komen er ongeveer 10 miljoen mensen bij. Het grootste deel van de bevolking is jong. 
Hoewel Brazilië erg groot en lang is, wonen de meeste mensen in steden. De belangrijkste zijn São Paulo en Rio de Janeiro. De voorsteden meegeteld, wonen er 24 miljoen mensen in São Paulo, en 13 miljoen mensen in Rio de Janeiro.
In oorsprong is de bevolking een mengelmoes van Afrikanen, Indianen en Europeanen. Hoewel elementen van de Afrikaansen en Indiaanse culturen voortleven, is de Braziliaanse cultuur het meest beïnvloed door de Westerse cultuur van voornamelijk Duitse, Italiaanse en Portugese immigranten. Afrikaanse invloeden zijn het sterkst in het noordoosten van Brazilië terwijl in het zuiden overwegend nazaten van Europeanen wonen.
55% van de bevolking van Brazilië is blank. 38% is van gemengde afkomst. En 6% is zwart of anders. Ruim 70% van de Braziliaanse bevolking leeft in ‘mensonwaardige omstandigheden’ en dus op straat, of in het beste geval nog in een ‘huis’ met een dak. Nog eens 40% hiervan, moet rondkomen met slechts €118, - per jaar. Een bedrag dat wij misschien op 2 dagen uitgeven. Wij kunnen ons dat gewoon niet voorstellen.

De taal
De officiële taal van Brazilië is Portugees. Met uitzonderingen van de door Indiaanse stammen in de afgelegen gebieden gesproken taal in het dagelijkse leven. Er zijn geen lokale dialecten. Brazilië is het enige land in Zuid – Amerika waar Portugees gesproken wordt.

6. Waar leven de mensen van?
De mensen in Brazilië leven van verschillende dingen. Bijvoorbeeld van landbouw. Ook is geld erg belangrijk. Al is er dat niet veel. Hier lees je wat over waar de mensen van leven.

Eten & drinken
Iedere regio in Brazilië heeft zijn eigen specialiteiten, meestal bestaande uit gerechten met internationale invloeden. Vis, vlees, fruit, groenten en bonen zijn altijd wel aanwezig bij de Braziliaanse maaltijd. 

Landbouw en veeteelt
De landbouwgrond komt steeds meer in handen van grootgrondbezitters. Door dat daalde voedselproductie hoofd van de bevolking sterk. Progamma’s gericht op landhervormingen nog steeds erg ongelijk is. Van de totale oppervlakte van Brazilië wordt 9% gebruikt voor landbouwactiviteiten. Door de modernisering is het gebied waar de landbouw kan worden beoefend, de laatste 10 jaar sterk gegroeid. Ook in gebieden waar volgens gewoonte minder landbouw mogelijk was, zoals in het noordoosten en het noorden.
Van de totale handelopbrengsten is 45% uit de landbouwsector afkomstig en 23% van de beroeps bevolking is werkende. De landbouw dekt voor bijna alle voedselbehoefte. Ook is het erg belangrijk voor de handel uitvoer. Het grootste deel van de bodem van Brazilië is vruchtbaar en er is een afwisselend klimaat. Daarom is het mogelijk om verschillende gewassen te verbouwen. Dit kan dus wintertarwe zijn of bijvoorbeeld tropische vruchten. De akkerbouw is het meeste in de zuidelijke kuststaten en in het noordoosten. Koffie is nog steeds het belangrijkste product voor geld. De helft van de koffie landbouw wordt in São Paulo en in Paraná verbouwd. Brazilië is de grootste maker van koffie ter wereld en het maakt ongeveer een derde van de wereldproductie. 
In geheel Oost – Brazilië wordt tabak, suikerriet, maïs en bananen verbouwd. Maniok en rijst worden overal verbouwd. Uit het Amazonegebied komen paranoten en wilde rubber. Voor sisal, bladvezels van verschillende agave soorten (een plant die op een aloë plant lijkt) die ook verwekt wordt tot hennep, is Brazilië de grootste producent ter wereld geworden. De verbouw van katoen is sinds de ’70 sterk gedaald. Speciale producten zijn bijvoorbeeld ricinusolie van de “wonderboom”, carnaúbawas van de carnaúbawaspalm, tungolie van de tungbomen en theesurrogaat van de ervamate. Het grootste gedeelte van de landbouwgrond is weiden. De veehouderij draagt voor ongeveer 25% bij tot de waarde van landbouw betreffende productie. 
De export van rundvlees neemt toe. Maar de meeste vleesproductie is altijd nog alleen voor binnenlands gebruik bestemd. Naast runderen worden ook varkens, geiten, schapen en paarden gehouden.

Toerisme
Ieder jaar wordt Brazilië door ruim 2 miljoen toeristen bezocht. Dat is dan vooral als er carnaval in Rio de Janeiro gevierd wordt. Milieuvriendelijk toerisme is een nieuwe vorm van toerisme. Het wordt ook wel ecotoerisme genoemd. Ecotoerisme is ontstaan door de zorg om het voortbestaan van het tropische regenwoud. 
In Brazilië doen de meeste mensen niet aan minder bieden dan er betaald wordt. Wel vinden ze het normaal als je fooi geeft. Alleen de kennis van het Spaans is niet voldoende in Brazilië. Dat is zo omdat de meeste mensen geen Spaans verstaan.
Het Portugees wordt in Brazilië heel anders uitgesproken dan in Portugal zelf. In Brazilië heeft het meer een zangerige toon. 
Bij grote steden, vooral in Rio de Janeiro, zijn berovingen van toeristen erg normaal.

7. Armoede en rijkdom in Brazilië
De mensen in Brazilië zijn niet allemaal rijk. Er zijn namelijk ook mensen die leven in Armoede. Hieronder kun je meer lezen over armoede en rijkdom in Brazilië.

Waarom zijn er grote verschillen tussen armoede en rijkdom?
De grote verschillen tussen rijk en arm komen door de 5 eeuw durende koloniale ontwikkelingen.
Toe de Portugezen Brazilië hebben ontdekt, troffen zij alleen maar land aan waar de indianen woonden. Voor de productie van suikerriet, mineralen en koffie waren de indianen ongeschikt verklaard door de Portugezen. Er werden 3 miljoen slaven ingevoerd vanuit Afrika. De indianen waren niets meer. Ze werden dan ook vaak vermoord. Alleen de Portugezen met veel geld kregen grond in Brazilië toegewezen. Deze rijke Portugezen oefende absolute macht uit op hun landerijen en plantages waar de slaven werkten. 
Pas in 1888 werd de slavernij officieel afgeschaft waardoor ook veel slaven op straat stonden. Er kwamen nu Europese arbeiderskrachten. Die vaak op zelfstandige boerderijen gingen werken. 
De slaven en de indianen werden in de steek gelaten. Ze worden nu nog steeds als overbodig gezien. Alleen in de verkiezingstijd niet. Want dan zijn hun stemmen ineens wel nodig.

Gekleurde armoede
De zwarte mensen en de mulatten (mulatten = kleurling van blanke en zwarte afkomst) zijn de mensen die meest onder extreme armoede leven. Dit is circa 45% van de bevolking. En ongeveer 35% van hen kan niet lezen en schrijven.
In de krottenwijken zijn er veel minder blanken. Vrijwel alle parlementsleden zijn blank. Er zijn ook geen zwarte landvoogden.
De zwarte vrouwen hebben het nog het moeilijkste en het zwaarste. Zij zijn gezinshoofd, maar zij moeten ook het geld verdienen. Zij hebben vaak minder kans op onderwijs en gezondheidszorg.
Veel tienermeisjes moeten in de prostitutie gaan werken om veel geld te verdienen. Dit heeft vaak zo zijn gevolgen. Denk maar eens aan heel jong kinderen krijgen of dat ze aids krijgen.
Doordat het bestaan van rassenongelijkheid ontkend wordt, lukt het niet om deze ongelijkheid op de politieke agenda te zetten.

8. De dierenwereld
De dierenwereld, vooral de dierenwereld van het regenwoud, is rijk aan tropische diersoorten. Ondanks het feit dat de echte grote planteneters zoals bekend uit de oude wereld ontbreken. Er leven veel breed neus apen, grijpstaartapen waaronder valt: brulapen, kapucijnapen, spinapen, wolapen en slinger apen zowel zijn er ook klauwaapjes: uilapen, springapen, penseelapen, doodshoofdapen. Dat zijn alle echte boombewoners. Katachtige roofdieren zijn onder meer de Poema, de Jaguar en de Ocelot: de wasberen zijn vertegenwoordigd door onder meer de Rolstaartbeer, de neusbeer en de krabbeneter. Van de hond achtigen roofdieren verdienen de Manenwolf en de boshond een melding. De reuzenotter leeft in het Amazonegebied.
Grote hoefdieren zijn onder meer de moerasherten en de tapir. Ook leven hier de navelzwijnen. Het knaagdiersoorten is erg groot. Dat zijn bijvoorbeeld de agoeti, het waterzwijn of de capibara. Ook zijn er grijpstaartstekelvarkens en schijnratten. In het zuiden leeft nog de beverrat. 
Echte Zuid – Amerikaanse soorten zijn de gordeldieren, de miereneters en de luiaards. Langs de kust tot aan de Amazone leven zeekoeien. In de rivieren zoetwater dolfijnen. De aantal vleermuis soorten zijn ook erg groot. De buidelratten of de opossums hebben hierbij een belangrijke verspreiding. De wateropossum is het enige water levende buideldier.
De vogelwereld is erg rijk aan soorten en alleen gaande vogels. Daaronder zijn veel verschillende soorten geslachten. Waar om vermeld te worden zijn de kolibries, de vliegenvangers, de ovenvogels, miervogels, de toekans en de papegaaien. Het aantal van de soorten amfibieën en reptielen is ook groot. Dat zijn dieren zoals de anaconda, de boa, giftige kikkers, groefkop adders en koraalslangen bijvoorbeeld.
In de rivieren leven veel karperzalmen, cichliden en meervallen. Waarschijnlijk is het de rijkste zoetwatervisgebied ter wereld. Hierbij hoor de arapaima met 3 meter lengte de grootste zoetwatervis in de wereld. De vormen en kleurenpracht van de insecten, vooral die van vlinders is erg groot. Ook zijn er uit Brazilië grote slakken bekend.
De drogere savannegebieden hebben een geheel eigen gebied. De allergrootste bedreiging voor de dierenwereld is de kaalslag van het oerbos, niet gecontroleerde dierenhandel en jacht. De natuurbescherming krijgt steeds meer gebied terug. Alleen zal dat in veel gevallen misschien al te laat zijn.

Hier nog een paar voorbeelden van de dieren die er leven.

Poema
De Poema is een soort van de katachtige in Amerika. Hij is ongeveer 105 tot 135 centimeter lang met nog een staart van 65 tot 90 centimeter erbij is hij een kat van 170 tot 225 centimeter lang. Het weegt 100 kilo. De Poema heeft een kleur die grijsbruin is met donkere vlekken op de achterkant van zijn oor en op zijn staartpuntje. Je kunt de Poema vinden in Noord, Midden, en Zuid – Amerika.
Het eet vooral herten. De Poema heeft een draagtijd van 3 maanden. Meestal worden er 1 tot 6 jongen geboren die al meteen gevlekt zijn. Zij blijven een jaar bij hun moeder voor de verzorging. Ze worden circa 20 jaar oud.

Kapucijnaapjes
Kapucijnaapjes zijn het grootste deel van de dag bezig met het zoeken van voedsel, zoals bijvoorbeeld insecten en vruchten. Ze leven in hoog in de bomen, hoewel zij bij uitzondering ook op de bodem van het regenwoud voedsel zoeken. De staart zorgt voor hun evenwicht. Kapucijnaapjes en andere vruchtetende dieren helpen bij het verspreiden van zaden. Ze eten de vruchten met zaden op, en raken deze op andere plaatsten kwijt, waar zij kunnen ontkiemen. Omdat Kapucijnaapjes takken en bladeren eten, kan de boom goed groeien, en kunnen er weer meer vruchten aan komen.

Zeekoeien
Zeekoeien zijn zoogdieren. Ze leven aan de tropische kusten van de wereld. De Zeekoeien vertonen in talrijke kenmerken verwantschap met de olifantachtige. Hun voedsel bestaat vooral uit waterplanten. Per keer word er één jong geboren. Het jong word onder water geboren. De dieren worden bemachtigd omdat het dier goed smakend vlees heeft. Maar ook om de traan en de huid.

Karperzalmen
De Karperzalmen bestaan uit meer dan 1300 soorten zoetwater vissen. Meer dan duizend soorten leven in tropisch Zuid – Amerika en Midden – Amerika. Enkele soorten tot in Texas. Vele soorten zijn nog niet beschreven. De tanden zijn een belangrijk kenmerk, daar zijn van familie tot familie sterke verschillen in het aantal tanden en de vorm van de tanden. Bijna alle soorten zijn geschubd en in het bezit van een vetvin. Talrijke soorten worden tropische aquaria gehouden. Brede Karperzalmen met 30 geslachten en circa 140 soorten in Zuid – Amerika. Deze vissen lijken wel wat op Karpers. Het zijn eters van organisch afval op de bodem.

Andere dieren in Brazilië en omstreken
Er leven nog veel meer dieren in en rond Brazilië; De Jaguar, de Ocelot, de Slechtvalk, de Toekan, de Visarend, de Bruine Pelikaan, de Amerikaanse Fregatvogel, de Flamingo, de Brulaap, de Manenwolf, de Tapir, de Luiaard, de Rolstaartbeer, de Kolibrie, de Anaconda, de Meerval, de Slingeraap, de Macao, de Spieshert en de Vleermuis.

9. De cultuur van Brazilië
Mensen van Afrikaanse, Europese en Aziatische Midden – Oosten achtergrond zorgden voor de Braziliaanse cultuur. Alleen hebben ze hierbij niet de eerste bewoners van Brazilië uitgeroeid. De cultuur van Brazilië is een smeltkroes van 
raciale invloeden. De Indiaanse elementen hebben bijgedragen aan een rijke oude gewoontes van mythe, mystiek, muziek en sagen. De invloeden van Portugese afkomst zijn duidelijk merkbaar in de architectuur. De invloeden van de Afrikanen is groot. Zo kwamen Afrikaanse gerechten en voedselproducten in de Braziliaanse keuken terecht. Maar de grootste invloed is merkbaar op het gebied van muziek en godsdienst. Daarbij is erg duidelijk sprake van Afro – Braziliaanse cultuur. Uit de Afrikaanse ritmes is de beroemde Samba uit Brazilië ontstaan. Overal in Brazilië is eigenlijk wel muziek.

Braziliaans carnaval
Carnaval in Brazilië is een deel van de cultuur in Brazilië. Het is in Brazilië een groot, 5 dagen durend feest. Het wordt door heel veel Brazilianen op een heel grote manier gevierd. Steden waarin carnaval heel veel gevierd wordt zijn Olinda, Recife en Salvador. Maar het wordt vooral in Rio de Janeiro gevierd, waar de carnaval van de ‘’Carioca’s’’, de inwoners van Rio de Janeiro, de grootste toeristische plek is van Brazilië. 
De grote parade van Rio de Janeiro wordt meestal 2 keer gehouden. Vaak is dat op zondag en maandag. De carnaval zelf begint al de vrijdag daarvoor op straat. Er zijn ook optredens van 14 grote sambascholen in de grote parade of in het stadion. Het is een geweldig zicht. Bij de aller grootste sambascholen doen dan wel duizenden dansers en trommelaars mee. De groepen worden ook nog door een jury beoordeeld. Daardoor wordt het een echte wedstrijd.

10. Sloppenwijken in Brazilië
Sloppenwijken liggen altijd aan de rand van de stad. Ze vormen vaak aparte steden. Sommige van die sloppenwijken hebben wel 1 miljoen inwoners. Sloppenwijken liggen vaak op een gevaarlijke plek. Dat kan bijvoorbeeld zijn aan de oevers van rivieren, of tegen steile berghellingen. De huizen zijn vaak zo onstabiel, dat ze bij zware stormen of bij stortregens heel snel instorten. Tijdens zware regenbuien zijn er vaak aardverschuivingen. Modderlawines vernielen dan heel veel huizen. En als het water in de rivieren hoog staat, dan worden grote delen van sloppenwijken door het water meegesleurd. Bij zulke gebeurtenissen vallen veel doden.

Weinig voorzieningen
In sloppenwijken zijn erg weinig voorzieningen. Veel huizen in sloppenwijken hebben geen kranen waar schoon drinkwater uit komt. De mensen die in sloppenwijken leven halen water uit speciale waterputten. Als het echt erg is dan halen de mensen die er leven zelfs sterk vervuild water uit een rivier. Vrouwen moeten iedere dag kilometers lopen om met flessen, pannen en emmers water te halen. Er word dan vaak ook gelijk afvalhout gehaald om te kunnen koken. Er word gekookt op een ijzeren plaat op bakstenen. Er wordt vaak hetzelfde gegeten. Meestal is dat maïs want dat is het goedkoopste.

Ziektes
De huizen in sloppenwijken hebben vaak geen wc. Als de mensen naar het toilet moeten gaan ze buiten in de modder. Er stroomt vaak rioolwater over de modderige paadjes tussen de huizen door. Er hangt vaak een vreselijke stank. Dat is nog erger op warme dagen. Het is in de sloppenwijken erg onhygiënisch. De mensen worden erg snel ziek, en ze hebben een erg grote kans om ernstig ziek te worden. Cholera en tyfus komen er erg veel voor. Tyfus is een besmettelijke ziekte van je darmen waarbij je erg hoge koorts krijgt. Cholera is een heel besmettelijke darmziekte waarbij je veel moet overgeven en je diarree hebt. Vooral jonge kinderen gaan dood aan deze ziektes.

Kinderarbeid
In sloppenwijken is er ook kinderarbeid. Kinderen moeten ook werken omdat hun ouders het niet alleen kunnen redden. Veel jonge kinderen werken dan als straatventer. Ze verkopen dan spullen op straat. Vaak verkopen ze kranten, sigaretten, kauwgom of loten. Maar ze verkopen niet alleen spullen. Ze doen ook andere dingen. Ze moeten bijvoorbeeld op auto’s passen, bij verkeerslichten autoruiten wassen, schoenen poetsen of plastic tassen dragen bij een supermarkt. Ook zijn er kinderen die afval zoeken waarvan ze bijvoorbeeld speelgoed maken om aan toeristen te verkopen.

Niet naar school
Er is geen geld om de kinderen naar school te sturen. Veel kinderen zijn analfabeet, kunnen dus niet lezen en schrijven. De mensen die in sloppenwijken wonen zien er het nut ook niet van in om naar school te gaan. Ze weten toch niet beter als thuis in het huishouden helpen als meisje, of als jongen autoruiten wassen of een ander klusje. Ze denken dat leren niet belangrijk is en dat geld verdienen het belangrijkste is.

Zwervertjes
Vaak worden kinderen door hun ouders in de steek gelaten. Ze zwerven op straat. Hun ouders hadden waarschijnlijk geen tijd of geld om voor de kinderen te zorgen. Vaak dan verlaat de man het gezin, en dan moet de vrouw werken om in leven te blijven. Ze kan de kinderen dan niet meer verzorgen. Ook lopen kinderen vaak van huis weg omdat ze ruzie hebben, of erg veel honger hebben. Voor hen is de keuze dan erg klein. Ze kunnen alleen nog maar op straat rondzwerven en hopen dat ze wat voedsel bij elkaar kunnen krijgen om te overleven. De kinderen zoeken elkaar dan op. Ze slapen dicht tegen elkaar aan onder bijvoorbeeld bruggen, in kartonnen dozen, in de metrotunnels of op het strand. Alleen in Brazilië zijn er al 200.000 zwerfkinderen.

Veel ellende
De kinderen weten niet wat ze moeten doen. Daarom gaan veel van hen lijm snuiven uit een fles, pot of een zakje. Lijk snuiven is dan niet alleen erg gevaarlijk maar ook erg ongezond. Het beschadigt de hersenen. Maar dat zal de straatkinderen een zorg zijn. Ze voelen zich dan even gelukkig en vergeten dan alle ellende. De lijm is ook niet zo erg duur als andere drugs. Jonge meisjes gaan met mannen naar bed voor geld. Deze meisjes lopen dan een erg grote kans om aids te krijgen. 

11. Aids
Aids is een afkorting van Acquired Immuno-Deficiency Syndrome. Het betekend dat je afweersysteem beschadigd is. Daardoor kan je lijf zich niet meer beschermen tegen allerlei ziektes. Als je aids hebt, wordt je sneller ziek dan iemand anders. En ook word je eerder ernstig ziek. Een verkoudheid word al gauw een longontsteking. En een simpel griepje kan dodelijk zijn. Je lichaam kan je niet meer beschermen. En dat komt dan omdat je besmet bent met een virus. Het is besmet met het aids-virus ook wel het HIV-virus genoemd. De letters HIV zijn een Engelse afkorting van de Engelse woorden Human Immuno-Deficiency Virus. Dat betekend dat het een virus is dat het menselijk afweersysteem aantast. Een virus is het kleinste deeltje dat we kennen. Je kunt het alleen met een erg sterke microscoop zien.

Hoe word je besmet?
Een virus kan je krijgen als er in je gezicht word geniesd of gehoest. Ook kan je een virus krijgen door uit eenzelfde glas te krijgen als iemand anders. Gelukkig kan je het HIV-virus niet zo makkelijk krijgen. Het virus zit namelijk in je bloed. Bij een operatie krijg je vaak bloed. Dat komt dan uit de voorraad van het ziekenhuis. Maar dat bloed mag natuurlijk niet besmet zijn. Gelukkig word dat tegenwoordig erg goed nagekeken. Vroeger was dat niet zo. De dokters wisten nog niet hoe het virus van de een op de ander overging.
Wanneer een vrouw in verwachting is krijgt de baby voedsel via de navelstreng. Het voedsel gaat via het bloed van de moeder door de navelstreng naar het kind. Als de vrouw het virus hebben is de kans groot dat het kind het ook krijgt. Maar tegenwoordig krijgt het kind gelijk na de geboorte dan medicijnen. Want dan is de ziekte nog niet in het lichaamverspreid. Ook kan het kind de ziekte krijgen als de baby geboren word. Want als de moeder aan het bevallen is verliest het bloed en kan ze de baby besmetten. Daarom moeten vrouwen die het virus hebben altijd in het ziekenhuis bevallen. Ook kan een baby besmet raken door de moedermelk te drinken als de moeder besmet is.

Nawoord
Dit was mijn werkstuk van Brazilië. Ik heb er super veel van geleerd. Ik ben daarom ook blij dat ik deze opdracht gekozen heb. Dit heb ik bijvoorbeeld allemaal geleerd: Dat de officiële taal Portugees is, dat de Amazone ongeveer 7025 kilometer lang is en op zijn breedst 12 kilometer, dat de mensen leven van toerisme, landbouw en veeteelt, dat de eerste inwoners indianen waren en nog veel meer. Ik heb tijdens het lezen van teksten geleerd dat Brazilië aan alle Zuid – Amerikaanse landen grenst behalve Ecuador. Dit staat niet in mijn werkstuk, maar ik heb het wel geleerd. Ik vond het super leuk om mijn werkstuk te maken.Maak jouw eigen website met JouwWeb