dyslexie

 

Dyslexie

Wij houden onze spreekbeurt over dyslexie omdat, wij het een interessant onderwerp vinden en heel veel kinderen hebben tegenwoordig dyslexie. Dus wij willen jullie nu wat meer gaan vertellen over dyslexie zodat jullie aan het einde van onze spreekbeurt er meer over weten.

Dyslexie:

Wat is dyslexie nu eigenlijk? Het woord dyslexie betekent letterlijk:slecht kunnen lezen. Dyslexie heeft te maken met problemen bij het kunnen lezen en schrijven,maar niet iedereen heeft het zelfde niveau van dyslexie. Want er zijn allemaal verschillende soorten. Dyslexie wordt ook wel eens “woordblindheid”genoemd. Maar het woord “woordblindheid” betekent niet dat je geen woorden kan zien,maar vroeger dachten de mensen dat dyslexie een stoornis was aan de ogen en gingen ze naar de oogarts, maar de oogarts kon de lees en schrijf problemen niet oplossen.

Dyslexie is niet altijd het zelfde want bij de ene persoon is het heel erg en bij de ander veel minder. Dus dat betekent dat de ene in het dagelijks leven er problemen mee heeft en dat de ander er prima mee kan omgaan. Alle professors zijn het erover eens dat dyslexie niks met de intelligentie te maken heeft,dus mensen met dyslexie zijn niet dom. 

Mensen met dyslexie zijn niet dom!

Mensen willen de mensen met dyslexie een naam geven zoals “dom” of minder intelligent. Vooral een paar jaar geleden werden de kinderen met dyslexie doodleuk als dom of als lui op de achterste rij in de klas geplaatst samen met de andere hopeloze gevallen die toch niet slim genoeg waren voor het voortgezetonderwijs. Zo is het gelukkig nu niet meer in het onderwijs en proberen ze je juist te helpen. De meeste kinderen gaan zich met dyslexie dom voelen omdat het telkens niet goed gaat met lezen,spellen en schrijven.

Kenmerken van dyslexie:

Om uit te zoeken of iemand dyslexie heeft, wordt op een aantal dingen gelet. De meeste kinderen met dyslexie:

· hebben moeite met lezen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.
· Hebben een hekel aan lezen.
· Hebben moeite met letters uit elkaar halen bijv. de f en de v 
· Ook hebben ze moeite met woorden uit elkaar te halen bijv. boek en doek
· Ze spreken en schrijven meestal in korte zinnen en woorden.
· Ze schrijven woorden zoals ze klinken bijv. niet ‘’de’’ (D E) maar ‘’du’’ (D U) 
· Ze maken meer spellingsfouten en schrijffouten dan hun leeftijdsgenoten.
· Hebben moeite met rijtjes woorden en tafels.
· Hebben bij rekenen moeite met de positie van cijfers zoals 64=46
· Hebben tijdsproblemen met het nauwkeurig lezen van een opgave.

Hoe vaak komt dyslexie eigenlijk voor?

De cijfers wisselen nogal ze lopen van 2 - 3 % tot 5 of 10 % van de bevolking. Dat betekent dat er ongeveer 36.000 (36 duizend) kinderen tussen de 6 en 12 jaar dyslexie heeft.
Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Maar niet zoveel vaker als er vroeger gedacht werd. In de wat oudere boeken wordt vaak gezegd dat jongens veel vaker dyslexie hebben dan meisjes: zelfs 3 tot 6 keer zoveel. Tegenwoordig nemen ze aan dat jongens of mannen slechts 1,3 tot 1,6 keer zovaak dyslexie hebben dan meisjes of vrouwen. Jongens hebben vaker dyslexie dan meisjes maar waarom……. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. 

Misschien laat met praten?

Voordat een kind gaat lezen en schrijven heeft het leren spreken.
Ook het leren praten kan achteraf een signaal van het ontwikkelen van dyslexie zijn geweest. Sommige kinderen met dyslexie zijn opvallend laat begonnen met praten of ze vielen op de peuterspeelzaal of in groep 1 of 2 op omdat ze sommige worden niet goed konden uitspreken. Hun woordenschat viel op bij hun leeftijdsgenoten.
Ook een kind met dyslexie kan problemen hebben met begrippen zoals voor, achter, onder, boven enz.
Het voortgezet onderwijs:

Het is vaak niet makkelijk om bij een scholier op het voortgezet onderwijs dyslexie te herkennen. Als de problemen met technisch lezen en spellen al voor een flink deel verholpen zijn door een goede behandeling, dan kan de dyslectische scholier bij de test die de school in de brugklas afneemt, voldoende resultaat halen. Soms is er helemaal geen signaal van de basisschool of van ouders gekomen dat een kind dyslectische problemen heeft en merkt een docent het pas bij het leren van vreemde talen. Soms weet een scholier zich met de talen nog net de redden, maar blijkt het trage leestempo in de hogere klassen problemen op te leveren. Het kan dus erg verschillen hoe dyslexie zich uit. 

Het leren van “stampwerk”:

Of het nu gaat om het leren van woordjes in de vreemde talen of van andere leerstof maar die dyslectische kinderen uit het hoofd moeten leren,stampwerk kost hen veel meer tijd. Nog vervelender is dat ook al hebben ze heel veel geleerd dan krijgen ze er niks voor terug. Lang niet altijd zal de extra tijd die aan het leren wordt besteed ook tot een goed cijfer leiden!!!

Problemen met vreemde talen:
Bijna alle dyslectische kinderen hebben moeite met het leren van vreemde talen binnen het voortgezet onderwijs.
De problemen hoeven zich niet bij alle talen even sterk te uiten.
Hoe vaker je de taal gaat spreken des te minder zullen de problemen voorkomen. Hoe meer de woorden in de vreemde talen lijken op de Nederlandse woorden dan kun je ze beter leren.

Hoe kan een school rekening houden met dyslexie:

Een school kan kinderen met dyslexie bijv.
*Huiswerk begeleiding geven
*Extra begeleidingsuren voor talen
*mondelinge overhoringen 
*soms een vreemde taal laten vallen 
*meer tijd voor proefwerken (beste zou zijn in een aparte ruimte)
*spellingsfouten bij proefwerken worden niet of minder gerekend

ReadingPen

De ReadingPen is een leespen die hardop spreekt, spelt, verklaart en vertaalt. De ReadingPen helpt mensen met leesproblemen in staat om zelfstandig te lezen, zonder hulp van anderen. 
Het is een intelligente minicomputer met scanner en spraakfunctie die meer dan 800.000 woorden herkent. Je kunt Nederlandse of Engelse woorden, getallen of zinnen beluisteren. De ReadingPen bevat drie complete woordenboeken: het woordenboek van deze tijd, Engels-Nederlands vertalend en Nederlands-Engels vertalend. De ReadingPen is klein en gemakkelijk mee te nemen en overal te gebruiken: thuis, op school en bij het werk. 
Beter lezen, spellen en begrijpen 
Een moeilijk woord hoeft voor de lezer niet langer een probleem te zijn, de ReadingPen leest het hardop voor. Het woord wordt vergroot weergegeven in het leesvenster en kan in lettergrepen worden verdeeld of hardop alfabetisch worden gespeld. 
je kunt ook de betekenis van het woord in het leesvenster te zien krijgen en beluisteren. De snelheid van opzoeken van woorden wordt dan sneller 
Ook de vertaling kunt je in het leesvenster lezen en gelijktijdig beluisteren. Hiervoor beschikt de pen over de vertalende woordenboeken Nederlands - Engels en Engels - Nederlands. 
De ReadingPen is een speciaal studiemaatje. Lezen gaat sneller, leren wordt leuker! 

We hopen dat jullie wat meer over dyslexie weten en nu kunnen jullie ons nog wat vragen stellen: