Copyright

De website Boekwerkstuk.nl, alsmede de websites naar welke middels de website van Boekwerkstuk.nl wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie op Boekwerkstuk.nl mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van een spreekbeurt/werkstuk. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, vertalen of bewerken, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Boekwerkstuk.nl.